Kontakt
Til forsiden|Læs op|Sitemap|Print
Specialbørnehaven Åkanden
Specialbørnehaven Åkanden
Sommer og sjov, oversigtsfoto

 Årsplan 2020
Januar

*10.januar teater

14.1 Bestyrelsesmøde

Februar

Uge 7; Fællesmorgenbord

Fælles aktivitet

Fælles aktivitet: Fastelavnsris

Fastelavn: 24.februar slå katten af tønden

Marts

3.3 Bestyrelsesmøde

*5.marts kultursti/Bibliotek

19.marts forældrenetværk

April

Fælles aktivitet: Påske/forårspynt Grøn

3.4 Påskeleg

15.4 Påskefrokost

Maj

20.5 kl.9–12 Bedsteforældredag,

Uge 21 Aktivitetsuge

Juni

2.6 bestyrelsesmøde

19.juni tur med forældre til Søsterbromølle.

Fælles aktivitet: Grøn

18. juni Forældrenetværk

Juli

Farvel til skolebørn

August

idrætsdag i Syd

28.8 kl.15-17 Sommerfest med børn og forældre

September

22.9 Forældremøde, med valg til bestyrelse.

Oktober

6.10 bestyrelsesmøde

Fælles aktivitet: Efterår.

Uge 42: Fælles morgen bord

Fælles aktivitet

? Forældrenetværk

November

Teatertur

Fælles aktivitet ” Vi henter juletræ”

December

4.12 kl.15-17 Julehygge med forældre og søskende

Fællesaktiviteter: hemmeligheder

11.12 Lucia

18.12 Julerock og risengrød

*Ved teater og kultursti får de deltagende børn besked

Året igennem ugentligt Fællesaktivitet

• Musik

• Yoga

• Ridning

• Tur

• Sprogstimulering

• Legegrupper

• Fællesfaglige grupper på tværs

• Legeplads

Året igennem dagligt

indsats ud fra det enkeltes barn handleplan

• Leg og aktiviteter

• Sociale kompetencer

• Motorik, sanseleg/stimulering,

• Sprog og kommunikative kompetencer

• Færdigheder i dagligdagen

• Selvhjulpenhed, mestring af en hverdag og indgå i sociale fællesskaber.

• Fysioterapi

• Logopæd

• Ergoterapi
Selvbetjening

Find det hurtigt:

Nyheder

Kalender

Der er ingen kommende arrangementer

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Aaret