Kontakt
Til forsiden|Læs op|Sitemap|Print
Specialbørnehaven Åkanden
Specialbørnehaven Åkanden
Flødeskum på lagkagen

Tale-hørepædagogisk bistand i Specialbørnehaven Åkanden

Målet for den tale-hørepædagogiske indsats
Det overordnede mål med den talepædagogiske bistand er at styrke det enkelte barns kommunikative og tale-sproglige færdigheder med henblik på at øge dets udfoldelsesmuligheder i barne-, ungdoms- og voksenlivet.Endvidere er det et mål, at støtte og inspirere de enkelte stuer til at videreudvikle det kommunikative miljø og det sproglige arbejde med børnene.

Tale-hørelærerens indsats
Tale- og hørelæreren foretager en vurdering af barnets kommunikative, tale-, høre- og/eller sproglige udvikling. Vurderingen munder ud i en konklusion. Det kan variere, i hvilken udstrækning, og hvordan tale- og hørelæreren bliver inddraget. Afhængig af barnets kommunikative og tale-sproglige vanskeligheder vil der være forskellige indsatsmuligheder:

  • Individuel undervisning med deltagelse af en forælder. Tale- og hørelæreren tager i det enkelte tilfælles stilling til hvor mange undervisningsgange, der skal tilbydes. Efter forløbet bliver der foretaget en revurdering og stillingtagen til det videre forløb. Forældrene skal være interesseret i at deltage i undervisningen samt følge op på denne hjemme.
  • Individuel undervisning med deltagelse af en forælder og pædagoger. Tale- og hørelæreren tager i det enkelte tilfælles stilling til, hvor mange undervisningsgange der skal tilbydes. Efter forløbet bliver der foretaget en revurdering og stillingtagen til det videre forløb. Forældrene og pædagoger skal være interesseret i at deltage i undervisningen samt følge op på denne hjemme og i børnehaven.
  • Individuel undervisning i børnehaven. Der vil blive foretaget en revurdering og stillingstagen til det videre forløb hvert halve år.
  • ”Undervisning” på barnets stue i det omfang pædagogerne og tale- og hørelæreren i samarbejde finder, det er hensigtsmæssigt. Der vil blive foretaget en revurdering og stillingstagen til det videre forløb hvert halve år.
  • Rådgivning og vejledning om det enkelte barns sprog og kommunikation til forældre og pædagoger.

I samarbejde med forældrene og de tværfaglige medarbejdere tager den konkrete undervisning og rådgivning udgangspunkt i at støtte barnet i sin kommunikation og i sit sproglige udtryk. Der kan evt. inddrages alternativ støttende kommunikation som eksempelvis tegn til tale, symbolmateriale, kontakter, talemaskine og/eller relevante apps på iPad.

Tværfagligt samarbejde og møder
Tale- og hørelæreren er en del af det tværfaglige team omkring det enkelte barn, og deltager i behandlingsmøder, statusmøder og netværksmøder efter behov.

Det er muligt at kontakte Lene på 23 64 49 27, bedst efter kl. 12 da formiddagens timer er tilrettelagt sammen med børnene.

Lene kan også kontaktes på mail: lalar@frederikssund.dk

Selvbetjening

Find det hurtigt:

Nyheder

Kalender

Der er ingen kommende arrangementer

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Tale-hoerepaedagogisk-bistand